INDPS Logo

Filax-2 230V/50Hz-240V/60Hz

Additional information

Weight 08 kg

£330.00 Ex VAT

Filax-2 230V/50Hz-240V/60Hz

SKU SDFI0000000 Category Brand:

Additional information

Weight 08 kg